Унапредување на работата на Локалната самоуправа и јавната администрација  
 
 

Повеќе...

 
 
 
     

ТРКАЛЕЗНА МАСА - за развојот на земјите и пристапот во ЕУ и НАТО

 
     
 
     
Повеќе...
 
 
 
ТРКАЛЕЗНА МАСА
Враќање во заедница за подобра интеграција
 
   
 

- Оглас за вклучување во проект-
„Младите вклучени во кругови на доверба“
„Тë rinjtë  e kyçur në qarqet e besimit”

 

 
   
Тел/Фах: ++ 389 48 425 125
Тел: ++ 389 48 400 480